Sitepolicy & Cookies

WEBBPOLICY

Genom att besöka och använda webbplatsen accepterar du denna policy utan begränsningar eller förbehåll. Din tillgång till Lexus Stockholm • Malmös webbplats omfattas därför av denna policy samt alla tillämpliga lagar.

Copyright © Lexus Stockholm • Malmö

INNEHÅLL

Lexus Stockholm • Malmös webbplats innehåller information om Lexus Stockholm • Malmö/Lexus produkter och marknadsföringskampanjer. De Lexus Stockholm • Malmö/Lexus-produkter som visas på webbplatsen finns bara till försäljning i Sverige och de marknadsföringskampanjer som beskrivs finns enbart tillgängliga på den svenska marknaden.

All information på denna webbplats ska endast användas i upplysningssyfte. Webbplatsen ska inte användas som ett substitut för information som erhålls av Lexus Stockholm • Malmös personal.

Informationen som finns tillgänglig är utformad för att vara så heltäckande som möjligt. Lexus Stockholm • Malmö/Lexus förbehåller sig dock rätten att när som helst, utan varsel, göra ändringar vad gäller modeller, utrustning, specifikationer och tillgänglighet.

LEXUS STOCKHOLM • MALMÖ/LEXUS PRISSÄTTNING

Prisinformationen som finns i eller tillhandahålls genom denna webbplats har uteslutande ett informationssyfte och utgör inget försäljningserbjudande av Lexus Stockholm • Malmöl/Lexus produkter. För varje köp av en Lexus Stockholm • Malmö/Lexus-produkt gäller de villkor som återfinns i det för det aktuella köpet särskilt upprättade försäljningsavtalet.

BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH CO2-UTSLÄPP

Alla sifferuppgifter om bränsleförbrukning och CO2-utsläpp på denna webbplats är uppmätta under kontrollerade former enligt kraven i EU:s Direktiv 80/1268/EEC inklusive dess tillägg och gäller en basutrustad produktionsbil. Var vänlig kontakta din närmaste Lexus Stockholm • Malmö anläggning om du önskar ytterligare information. Din egen bils bränsleförbrukning och CO2-utsläpp kan variera från de redovisade siffrorna. Körsätt, såväl som flera andra faktorer (som t ex vägförhållanden, trafik, bilens skick, installerad extrautrustning, last, antal passagerare etc) spelar roll för bilens bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

ANVÄNDANDET AV COOKIES

Lexus Stockholm • Malmö utnyttjar s.k. cookies för att kunna se hur våra besökare använder webbplatsen för att kunna utveckla och förbättra Lexus Stockholm • Malmös webbplats så att du och andra besökare får den information som eftersöks. Lexus Stockholm • Malmö registrerar inte några uppgifter om individuella besökare med den här tekniken och det finns ingen lagrad information om någon enskild användare. Observera att du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies eller att den varnar dig när sådana skickas.

PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS

Lexus Stockholm • Malmö värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

COPYRIGHT

Allt innehåll på denna webbplats är copyright-skyddad. Information, text, bilder och grafik får endast användas för personliga, icke-kommersiella ändamål och får inte återges, ändras, vidarebefordras eller publiceras helt eller delvis, oavsett ändamål, utan att skriftligt tillstånd först har inhämtats från Lexus Stockholm • Malmö.

VARUMÄRKEN

Alla varumärken, logotyper, etc som visas på denna sajt tillhör Lexus Stockholm • Malmö och Toyota Sweden, Lexus Division eller tredje part och får inte användas, laddas hem permanent, kopieras eller distribueras på något sätt utan skriftligt tillstånd från aktuell ägare; Lexus Stockholm • Malmö och Toyota Sweden, Lexus Division eller tredje part.

HYPERLÄNKAR

Lexus Stockholm • Malmös webbplats kan innehålla hyperlänkar till andra webbplatser som är helt oberoende och fristående. Lexus Stockholm • Malmö kan inte garantera att information som nås genom en sådan hyperlänk eller på en annan webbplats är korrekt, fullständig och äkta. Alla besök till andra webbplatser som länkats på lexusbiliacenter.se sker på egen risk.

INGA GARANTIER FÖR RIKTIGHETEN

Lexus Stockholm • Malmö gör allt som rimligen är möjligt för att all information på denna webbplats ska vara korrekt. Trots detta kan ingen garanti mot felaktigheter på webbplatsen lämnas och Lexus Stockholm • Malmö fråntar sig därför ansvaret för att informationen är korrekt eller fullständig. Webbplatsen och all information i densamma delges dig ”som den är”, utan några uttryckta eller på annat sätt lämnade garantier.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Lexus Stockholm • Malmö avsäger sig allt ansvar för eventuella skador, vare sig de är direkta, indirekta, tillfälliga eller som en följd eller på något sätt förknippade med besök på, eller användande av denna webbplats. Detta inkluderar, men är ej begränsat till förlust eller skada orsakad av datavirus eller tillit till information som fåtts genom Lexus Stockholm • Malmös webbplats.

UPPDATERING AV POLICY

Lexus Stockholm • Malmö förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera denna policy när så behövs av affärsmässiga skäl. Du inbjuds härmed att då och då besöka denna sida för att kontrollera policyn.

Användandet av cookies på den svenska marknaden.

Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats och göra våra tjänster mer relevanta för dig. Sedan den 1 juli 2011 har de juridiska kraven för att använda cookies ändrats.

En cookie är en liten datafil som webbplatser lagrar på din dator så att de kan känna igen din dator nästa gång du besöker webbplatsen.