Begagnade Lexus

Att köpa en begagnad Lexus hos Lexus Stockholm • Malmö ska kännas precis likadant som att köpa en ny Lexus hos oss.

Det är vår uttalade ambition. Och det ska gälla i allt från första bemötandet och under bilens hela livstid. Lexus Stockholm • Malmö är landets största Lexus-återförsäljare. Därför är det bara naturligt att vi också har det största urvalet av tidigare ägda Lexus. Och det är ju en bra början, men bättre blir det. Samtliga våra tidigare ägda Lexus (yngre än 8 år) är Kvalitetscertifierade enligt Lexus SELECT, vilket betyder att bilen har gåtts igenom in i minsta detalj och vid behov åtgärdats för att vara i så gott som nybilsskick.

Lexus SELECT gör ditt bilägande så enkelt och bekymmerslöst som möjligt och ingår alltid på våra begagnade Lexus tills dess att bilen är 8 år gammal (från första registreringsdatum) eller har gått 15 000 mil.

Skulle det vara så att du köper en bil äldre än så, står du ändå inte garantilös. På Lexus Stockholm • Malmö var vi först i Stockholm med att erbjuda garanti på samtliga begagnade bilar.

Nybilsgaranti

Lexus bilar har när de är nya 3-års fabriksgaranti och är från andra året begränsad till max 10.000 mil, vilket som uppnås först. Garantin täcker den osannolika risken att din bil drabbas av mekaniska problem som hänför sig till tillverknings- eller monteringsfel. Garantin täcker även kostnad för bärgning av bilen till närmaste Lexus återförsäljare vid mekaniskt haveri. Från det att en ny Lexus levererats räknas den återstående tiden av denna garanti ner tills den upphör efter 3 år eller 10.000 mil.


Lexus SELECT – En certifierad Lexus

När du köper en begagnad Lexus som är certifierad Lexus SELECT från oss på Lexus Stockholm • Malmö så har den gåtts igenom av våra tekniker ytterst noggrant och omfattas av:

 • Garanti tills bilen är 8 år eller max 15 000 mil
 • Garanti på hybridkomponenter tills bilen är 10 år eller max 20 000 mil
 • Kvalitetscertifiering
 • Lexus Euro Assistance 24/7
 • Lexus Care – extraordinärt bilägande
 • Lexus Financial Services – skräddarsydda finansieringslösningar
 • Lexus Körklar – den bästa försäkringslösningen

MRF-Garanti

Utöver våra andra garantier kan vi även erbjuda MRF-garanti för vissa av våra begagnade bilar.

 • Sex månaders MRF-garanti på bilar som är högst trettiosex månader och gått maximalt 5.000 mil.
 • Tre månaders MRF-garanti på bilar som är högst än sjuttiotvå månader och gått maximalt 10.000 mil.
 • Tre månaders Trafiksäkerhetsgaranti på bilar som gått mer än 10.000 mil och kostar över 50.000 kr.
 • En månads Trafiksäkerhetsgaranti på bilar som gått mer än 10.000 mil och kostar mindre än 50.000 kr.